Červen 2018

Život trpitelův

2. června 2018 v 2:50 | Fallen
Vylez z díry v níž se nacházíš
Jenž ji zatopil déšť slz
V životě na překážky narazíš
Nejde to vždy jen skrz

Nejde si dokola se slovy hrát
Vyrazit nahoru do výšek
A přestat si do očí pořád lhát
Chovat se jak poslíček

Nikdo za tebe nebude žít
To musí každý sám
Je na tobě zůstat či odejít
Konec , začátek není znám

Temnota tak jak ji znáš
Není tvým domovem
Pořád ještě na výběr máš
Jít dál za světlem

Dostaň vše pod kontrolu
Nenech svět tě pošlapat
Nepadej opět tam dolů
V temnotě poslepu tápat

Nedovol pošpinit tvou duši
Poskvrnit co zůstalo
Ti co jdou stejnou cestou tuší
Jak k tomu stačí málo

Jeden krok a čeká pád ze skály
Jménem dnešní svět
A vše octne se opět tam v dáli
Slova nelze vzít zpět

Z činů meč a ze slov štít
V hlavě plné chaosu
Co dělat dřív a kam jít
S otázkou ( jak to unesu)